Menu English Ukrainian Rosyjski Strona Głowna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


SKRZYDŁANE SŁOWA, JEDNOSTKI FRAZEOLOGICZNE
Darmowa biblioteka /
Skrzydlate słowa, jednostki frazeologiczne

 

Frazeologia losowa:

Rewolucja seksualna.

Wartość:

Proces i rezultat fundamentalnych zmian w życiu seksualnym społeczeństwa, charakteryzujących się znacznymi przeobrażeniami wartości, orientacji, norm, sankcji i stosunków seksualnych, wyzwalających jednostkę i społeczeństwo, niwelujących społeczne normy moralne i religijne o zakazie seksu poza małżeństwo, czystość i inne.

Pochodzenie:

Tytuł niemieckiego wydania (1925) książki słynnego sowieckiego higienisty medycznego Grigorija Abramowicza Batkisa (1895-1960). Tytuł ten – „Rewolucja seksualna w Związku Radzieckim” („Die sexuelle Revolution in der Sovietunion”) – podarowali jej niemieccy wydawcy. W 1960 roku wyrażenie to stało się bardzo popularne w Europie Zachodniej. Następnie kojarzono ją z nazwiskiem austriackiego psychoanalityka marksistowskiego Wilhelma Reicha (1897-1957) oraz z angielskim wydaniem (1945) jego książki „Rewolucja seksualna”. Od 1939 W. Reich mieszkał w USA. Pierwsze, austriackie wydanie (1936) jego książki nosiło tytuł Seksualność i walka o kulturę.

 

Frazeologia losowa:

Leją kule.

Wartość:

Dumnie kłam, opowiadaj bajki.

Pochodzenie:

W czasach starożytnych istniało przekonanie, że przy odpływie dzwonu konieczne jest celowe wywołanie jakiejś plotki. Im bardziej śmieszna fikcja, im bardziej w nią wierzą, tym bardziej dźwięczny będzie odlany dzwon. Tak narodziło się wyrażenie „wylać dzwon”, to znaczy szerzyć pogłoski, kłamać. W tym sensie zaczęto używać wyrażenia „pociski wlewają się”.

 

Frazeologia losowa:

Zejdź z nóg.

Wartość:

Pracuj aż do wyczerpania.

Pochodzenie:

Zawiera antropiczną, czyli opisującą osobę i/lub jej działania, metaforę, która opiera się na symbolicznej funkcji nóg jako głównego „narzędzia”, za pomocą którego człowiek porusza się w przestrzeni i wykonuje dowolną czynność. Metafora ta odzwierciedla również stereotypowe wyobrażenie o niepokoju, chaotycznym ruchu podmiotu, który powstaje dzięki słownemu składnikowi zbłądzić / zejść na manowce, który należy do kodu aktywności kultury. Ogólnie rzecz biorąc, jednostka frazeologiczna pełni rolę standardu, tj. Miary, zmęczenie z powodu ciągłych kłopotów i wybredne bieganie.

 

Frazeologia losowa:

Kto w Rosji dobrze żyje.

Wartość:

Cytowany jako żartobliwie ironiczny komentarz do wszelkiego rodzaju badań socjologicznych, sondaży, ich wyników itp.

Pochodzenie:

Tytuł wiersza (1863-1876) N. A. Niekrasowa (1821-1877). Siedmiu chłopów kłóciło się „kto jest dobry w Rosji” i postanowił nie wracać do domu, dopóki nie znajdą odpowiedzi na to pytanie.

 

Frazeologia losowa:

I wielu innych Szwedów.

Wartość:

O obcokrajowcach lub po prostu ludziach, których prelegent traktuje protekcjonalnie, lekceważąco lub ironicznie.

Pochodzenie:

Z wiersza „Wiersze o sowieckim paszporcie” (1929) Władimira Władimirowicza Majakowskiego (1893-1930): „I bez odwracania głowy, // I bez przeżywania żadnych uczuć, // Biorą bez mrugnięcia okiem paszporty Duńczycy // I inni Szwedzi”.

 

 Więcej ciekawych fraz 

Wszystkie jednostki frazeologiczne

Strona główna