Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


Instrukcja ochrony pracy dla elektryka stacji benzynowej. Pełny dokument

Ochrona pracy

Ochrona pracy / Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

zapobieganie wypadkom

1. Ogólne wymagania dotyczące ochrony pracy

1.1. Niniejsza instrukcja określa podstawowe wymagania dotyczące organizacji i prowadzenia bezpiecznej pracy elektryka na stacjach benzynowych (stacjach benzynowych) w przedsiębiorstwach dostarczających produkty naftowe.

1.2. Elektryk stacji paliw może być narażony na następujące zagrożenia życia i zdrowia: porażenie prądem, zatrucie toksycznymi oparami i gazami oraz oparzenia termiczne.

1.3. Konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych stacji paliw jest dozwolona dla elektryków, którzy mają grupę bezpieczeństwa elektrycznego co najmniej III, co najmniej 18 lat, po badaniu lekarskim, którzy przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne, sprawdzili swoją znajomość wymagań bezpieczeństwa pracy w w określony sposób i otrzymał pozwolenie na samodzielną pracę.

1.4. Elektryk stacji paliw musi być wyposażony w kombinezon, obuwie i środki ochrony indywidualnej zgodne z obowiązującymi normami, w tym m.in. do pracy w sytuacjach awaryjnych:

 • bawełniany garnitur;
 • kalosze;
 • połączone rękawiczki;
 • do pracy na zewnątrz zimą dodatkowo:
 • bawełniana kurtka z ocieplającą podszewką;
 • filcowe buty.

Ponadto należy przewidzieć wydawanie środków ochrony indywidualnej (rękawice dielektryczne, kalosze, derki). Narzędzie musi być wyposażone w dielektryczne uchwyty.

1.5. Elektryk stacji benzynowej musi umieć posługiwać się sprzętem gaśniczym, znać jego lokalizację.

Zabrania się używania sprzętu przeciwpożarowego do innych celów.

1.6. Do oświetlenia miejscowego w nocy należy stosować przenośne latarnie akumulatorowe o napięciu do 12 V w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zabrania się włączania i wyłączania latarek akumulatorowych w miejscach, w których mogą gromadzić się wybuchowe opary i gazy.

2. Wymagania dotyczące ochrony pracy przed rozpoczęciem pracy

2.1. Załóż kombinezon, sprawdź dostępność i przydatność sprzętu ochronnego, urządzeń i narzędzi używanych w pracy.

2.2. W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania urządzeń ochronnych elektryk ma obowiązek poinformować o tym bezpośredniego przełożonego. Zabrania się używania sprzętu ochronnego, który nie przeszedł kolejnej próby.

2.3. Przygotuj przestrzeń roboczą:

 • dokonać przestojów niezbędnych do produkcji pracy, wywiesić plakaty ostrzegawcze: „Nie włączaj – ludzie pracują!”;
 • w razie potrzeby zabezpieczyć stanowisko pracy i wywiesić plakat: „Stop! Zagrożenie życia!”.

3. Wymagania ochrony pracy podczas pracy

3.1. Powiadom operatora stacji benzynowej o wykonywanych pracach.

Podczas kontroli wewnętrznych części sprzętu elektrycznego należy odłączyć sprzęt elektryczny od sieci zasilającej, a następnie sprawdzić brak napięcia na odłączonym sprzęcie.

Wyłączenia należy dokonać w rękawicach dielektrycznych, stojąc na gumowej macie. Po wyłączeniu należy wyjąć bezpieczniki i wywiesić plakat ostrzegawczy.

3.2. Poprawność wyłączania urządzeń łączeniowych o napięciach do 1000 V ze stykami niedostępnymi do kontroli (wyłączniki automatyczne, łączniki pakietowe, wyłączniki zamknięte) określa się poprzez sprawdzenie braku napięcia na ich zaciskach lub wychodzących szynach i przewodach.

3.3. W instalacjach elektrycznych konieczne jest sprawdzenie braku napięcia tylko za pomocą fabrycznego wskaźnika napięcia, którego przydatność jest sprawdzana przed użyciem, testując go pod kątem działania w instalacjach elektrycznych, o których wiadomo, że są pod napięciem.

3.4. Wyniki kontroli urządzeń elektrycznych stacji paliw są odnotowywane w eksploatacyjnym dzienniku kontroli urządzeń elektrycznych.

3.5. Podczas pracy w instalacjach wybuchowych zabrania się:

 • obsługi urządzeń elektrycznych w przypadku wadliwego uziemienia ochronnego, wadliwego zablokowania urządzeń, naruszenia ochrony przeciwwybuchowej obudowy;
 • otworzyć obudowę urządzeń przeciwwybuchowych, jeżeli części przewodzące prąd są pod napięciem;
 • włączyć automatycznie odłączoną instalację elektryczną bez ustalenia i wyeliminowania przyczyny jej odłączenia;
 • przeciążać urządzenia elektryczne, przewody, kable ponad parametry nominalne;
 • podłączać do źródeł zasilania urządzeń iskrobezpiecznych innych urządzeń i obwodów nie stanowiących wyposażenia tego urządzenia;
 • wymiany przepalonych lamp elektrycznych w lampach przeciwwybuchowych na inne rodzaje lamp lub lampy o większej mocy niż te, do których lampy są przeznaczone;
 • używaj metalowych drabin podczas pracy w instalacjach elektrycznych;
 • zastąpić zabezpieczenia urządzeń elektrycznych innymi rodzajami zabezpieczeń lub zabezpieczeniami o innych parametrach nominalnych, dla których ten sprzęt nie jest przeznaczony.

3.6. Przed uruchomieniem tymczasowo odłączonego sprzętu elektryk ma obowiązek sprawdzić ten sprzęt, upewnić się, że jest gotowy do przyjęcia napięcia i ostrzec pracujący na nim personel o zbliżającym się włączeniu.

3.7. Drzwi rozdzielnic instalacji elektrycznych muszą być zawsze zamknięte i zaryglowane, z wyjątkiem czasu naprawy.

4. Wymogi ochrony pracy w sytuacjach awaryjnych

4.1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (zwiększone zanieczyszczenie gazem, pożar) należy wyłączyć wyłącznik główny, natychmiast przerwać pracę, opuścić strefę zagrożenia, powiadomić kierownika zmiany i przystąpić do likwidacji awarii zgodnie z postępowaniem awaryjnym plan.

4.2. Podczas gaszenia pożarów instalacji elektrycznych należy stosować gaśnice proszkowe i dwutlenek węgla.

4.3. W przypadku porażenia prądem należy odłączyć poszkodowanego od napięcia, w razie potrzeby wezwać karetkę pogotowia, udzielić pierwszej pomocy. Powiadomić kierownika zmiany.

5. Wymagania dotyczące ochrony pracy po zakończeniu pracy

5.1. Usuń bariery uniemożliwiające plakaty.

5.2. Włóż bezpieczniki i włącz wyłącznik, jeśli urządzenie jest gotowe do dalszej pracy.

5.3. Umieść narzędzie i pozostałe nieużywane materiały na swoich miejscach.

5.4. Dokonaj wpisu w dzienniku przeglądów i napraw sprzętu elektrycznego o wykonanej pracy.

5.5. Powiadom bezpośredniego przełożonego o zakończeniu pracy.

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochrona pracy

 Polecamy ciekawe artykuły Sekcja Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy:

▪ Pracuj z zestawem palnika gazowego. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ Roboty z betonu asfaltowego. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ Praca na tyglowych prasach do złoceń takich jak FOMM, KRAUSE, BAER, YAWA itp. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

Zobacz inne artykuły Sekcja Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Mrugający magik i jego publiczność 19.05.2024

Magia i iluzje zawsze przyciągały uwagę publiczności, ale co dzieje się za kulisami maga i w mózgach jego publiczności? Naukowcy z Wielkiej Brytanii postanowili rozwikłać tę zagadkę, przeprowadzając nowe badanie z udziałem dziesięciu iluzjonistów o różnym doświadczeniu. Iluzjoniści, z których niektórzy praktykowali magię od ponad pół wieku, inni dopiero od sześciu miesięcy, zostali zaproszeni do zademonstrowania tej samej sztuczki – popularnej sztuczki z monetami. Nagrania ich występów na treningu i na scenie pokazały, że w momencie wykonania triku każdy z nich zaczął znacznie częściej mrugać. Wyniki badania wskazują, że częstotliwość mrugania magów może być powiązana z nieświadomymi aspektami ich występów. Jednocześnie, jak odkryli naukowcy, widzowie również zaczynają częściej mrugać, podążając za ruchami iluzjonisty. Ta obserwacja potwierdza pogląd, że magowie mogą być katalizatorami mrugania w widowni. Dodatkowe badania wykazały, że magowie mrugają częściej podczas... ... >>

Ultradźwiękowy ekspres do kawy 19.05.2024

Kawa mrożona stała się w ostatnich latach integralną częścią kultury kawowej. Dlatego inżynierowie z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii postanowili ulepszyć jego przygotowanie. Opracowali ultradźwiękowy ekspres do kawy, który skraca czas parzenia na zimno mielonych ziaren kawy z 12-24 godzin do znacznie krótszego czasu. Kawa mrożona, zwana „Cold Brew”, jest popularna ze względu na swoją gładkość, niską kwasowość i niską goryczkę. Przygotowuje się go poprzez długotrwałe moczenie mielonej kawy w zimnej wodzie. W przeciwieństwie do tradycyjnego parzenia na gorąco, które często nadaje kawie gorycz, warzenie na zimno wydobywa z ziaren kawy delikatniejsze i bardziej złożone smaki. Innowacyjny system, zaprezentowany przez zespół inżynierów, wprowadza technologię ultradźwiękową do procesu przygotowania kawy. System wykorzystuje fale ultradźwiękowe, aby przyspieszyć proces wydobycia olejków, smaku i aromatu z mielonej kawy. Pozwala to znacznie skrócić czas ... >>

Mowa kaszalotów jest podobna do mowy ludzi 18.05.2024

W świecie oceanu, gdzie tajemnicze i nieznane współistnieje z tym, co badane, przedmiotem szczególnego zainteresowania nauki są kaszaloty ze swoimi ogromnymi mózgami. Naukowcy, pracując z ogromną gamą nagrań dźwiękowych zebranych podczas Dominica Sperma Whale Project (DSWP) – ponad 8000 60 nagrań, starają się rozwikłać tajemnice swojej komunikacji oraz zrozumieć strukturę i złożoność języka tych tajemniczych stworzeń. Badając szczegółowo nagrania XNUMX kaszalotów ze wschodnich Karaibów, naukowcy odkryli zaskakujące cechy ich komunikacji, ujawniając złożoność ich języka. „Nasze obserwacje wskazują, że te wieloryby mają wysoko rozwinięty kombinatoryczny system komunikacji, obejmujący rubato i ozdoby, co wskazuje na ich zdolność do szybkiej adaptacji i różnicowania się podczas komunikacji. Pomimo znacznych różnic w ewolucji kaszaloty mają w swojej komunikacji elementy charakterystyczne dla człowieka komunikacji” – mówi Shane Gero, biolog z Carleton University i dyrektor projektu CETI. Issl ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Dron ostrzega przed tsunami 25.10.2022

W mieście Sendai w północnej Japonii w prefekturze Miyagi wprowadzono system alarmowy, który wykorzystuje drony do ostrzegania plażowiczów o zagrożeniu tsunami.

W przypadku ostrzeżenia o tsunami dwa drony, które znajdują się w metalowych skrzynkach w pobliżu plaży, wystartują i wydadzą alerty „Wysoka szansa na tsunami”.

Urządzenia są zaprogramowane do latania wzdłuż wybrzeża i wzywania plażowiczów do ewakuacji.

Lokalne władze uruchomiły taki system po tym, jak kilku urzędników zginęło w niszczycielskim tsunami w 2011 roku, pomagając mieszkańcom w ewakuacji po ogłoszeniu ostrzeżenia o tsunami.

Drony mogą również docierać do obszarów przybrzeżnych, gdzie nie słychać powiadomień ze stacjonarnych systemów scentralizowanych.

Urzędnicy kontrolują drony dzięki specjalnej sieci, która może działać nawet podczas klęsk żywiołowych. Drony można mobilizować szybciej niż helikoptery i alarmować ludzi na niższych wysokościach.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Przywracanie wzroku za pomocą implantów bezprzewodowych

▪ Okulary z masażem

▪ Ustalono nową wartość górnej granicy masy neutrin

▪ pocisk optyczny

▪ Warunkowo dwuwymiarowy materiał półprzewodnikowy z superatomów

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Materiały referencyjne. Wybór artykułu

▪ artykuł Czas pracuje na naszą korzyść. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak działa ogniwo paliwowe? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Huta metali nieżelaznych i stopów. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Metoda równoległego połączenia telefonicznego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Silnik elektryczny DRV-0,1 w magnetofonie. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:

Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024