Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Systemy bezpieczeństwa samochodów oparte na PIC12F629. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Samochód. Urządzenia zabezpieczające i alarmy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W kontynuacji tematu samochodowych systemów zabezpieczeń opartych na mikrokontrolerach MICROCHIP [1], [2] proponuje się jeszcze dwa schematy samochodowych systemów zabezpieczeń opartych na PIC12F629, zmodernizowanych w celu zwiększenia niezawodności działania zarówno w niesprzyjających warunkach klimatycznych, jak i w warunkach hakowanie samochodu podczas próby usunięcia z budynku systemu bezpieczeństwa samochodu.

Schemat na ryc. 1 to unowocześniona wersja samochodowego systemu bezpieczeństwa AOS [1] wykorzystująca nową bazę elementów. Modernizacja dotyczyła korekty algorytmu pracy systemu bezpieczeństwa dla mikrokontrolera PIC12F629, zmian w obwodach wejściowych do odbioru sygnałów z wyłączników oświetlenia drzwi, wyłączników maski i bagażnika oraz zmian w schemacie połączeń LED.

Samochodowe systemy bezpieczeństwa na PIC12F629
Ryc.1. Schemat ideowy systemu bezpieczeństwa samochodu (kliknij, aby powiększyć)

Samochodowy system bezpieczeństwa AOSM oparty jest na mikrokontrolerze PIC12F629 firmy MICROCHIP z pamięcią nieulotną. Obecność pamięci nieulotnej pozwala na zapisanie aktualnego stanu AOSM podczas normalnej lub celowej przerwy w zasilaniu i przełączenie się na nią po przywróceniu zasilania. Zmiany w algorytmie działania AOS dotyczyły głównie trybu PRZYGOTOWANIE [1]. W nowej wersji algorytm działania AOSM w tym trybie będzie wyglądał następująco:

PRZYGOTOWANIE - po wysadzeniu pasażerów i zamknięciu wszystkich drzwi, wzrokowym sprawdzeniu stanu maski i bagażnika, kierowca siedząc w kabinie włącza tajny wyłącznik zasilania SA1 (rys. 1) jednostki AOSM oraz, jeśli systemu AOSM został wyłączony przez sterownik w trybie DISARM, wówczas dioda VD1 zaświeci się i będzie świecić w sposób ciągły (rys. 1).

Uwaga: jeżeli zasilanie systemu AOSM zostało wyłączone w trybie DOZÓR, to po przywróceniu zasilania system AOSM natychmiast przełączy się w tryb DOZÓR.

Jeżeli zasilanie systemu AOSM zostało wyłączone w trybie DOZÓR po włamaniu, to po przywróceniu zasilania system AOSM natychmiast przełączy się w tryb DOZÓR z blokadą zapłonu.

Jeżeli zasilanie jednostki AOSM zostało wyłączone w stanie LOCK, to po włączeniu zasilania system AOSM natychmiast przełączy się w tryb LOCK z odpowiednim alarmem dźwiękowym. I dopiero po wypracowaniu tego trybu i przełączeniu w tryb UZBROJONY możliwy jest tryb ROZBROJENIA.

Tym samym próbom celowego wyłączenia systemu AOSM poprzez otwarcie maski i wyjęcie przewodów z zacisków akumulatora, a następnie ich podłączenie, będzie towarzyszył alarm dźwiękowy za każdym razem, gdy przewody zostaną podłączone do akumulatora w trybie HACKING.

Kolejny algorytm zmodernizowanego samochodowego systemu bezpieczeństwa AOSM pokrywa się z algorytmem systemu AOS [1].

Zmiana w obwodach wejściowych do odbioru sygnałów z czujników końcowych spowodowana jest koniecznością zwiększenia niezawodności systemu bezpieczeństwa w warunkach dużej wilgotności oraz w warunkach zimowych. Po zadziałaniu jednego z wyłączników krańcowych katoda VD3 lub VD4 (rys. 1) [1] zostaje zamknięta na obudowie. Napięcie na jednym z wejść sterownika PIC spada z 4...5 V do 0,5...0,7 V z powodu spadku napięcia na diodzie. W takim przypadku mikrokontroler będzie działał zgodnie z algorytmem działania podanym w [1].

Przy nieostrożnym podłączaniu przewodów do wyłączników krańcowych, z utlenianiem styków wyłączników na skutek długotrwałej pracy, przy zastosowaniu diod o zwiększonym spadku napięcia w niskich temperaturach napięcie to wzrasta i może przekroczyć wartość 0,8 V - próg mikrokontrolera.

W efekcie system bezpieczeństwa nie uzbroi się lub nie zareaguje na działanie jakichkolwiek przełączników. Aby wykluczyć takie sytuacje, sfinalizowano obwody wejściowe systemu bezpieczeństwa.

Zmieniono również schemat podłączenia diody LED na wypadek, gdyby haker miał dostęp do przewodów łączących diodę LED i próbował wyłączyć AOSM, przykładając napięcie np. 100 V do przewodu podłączonego do katody LED. w takim przypadku rezystor R12 wypali się, ale nie wpłynie to na działanie systemu bezpieczeństwa samochodu. Sposób wykonania czujnika wstrząsów, inne szczegóły techniczne podano w artykule [1].

Schemat na ryc. 2 to jedna z opcji technicznej realizacji immobilizera - systemu bezpieczeństwa samochodu z dwoma kanałami do blokowania pracy silnika.

Samochodowe systemy bezpieczeństwa na PIC12F629
Rys.2. Schemat połączeń (kliknij, aby powiększyć)

Immobilizer zapobiega uruchomieniu silnika po włączeniu zapłonu. Uzbrajanie i rozbrajanie odbywa się w sposób bezkontaktowy za pomocą pilota na podczerwień. Schemat breloka i opis jego działania podano w [2]. Do przesyłania poleceń z breloka do immobilizera wykorzystywany jest 32-bitowy kod, indywidualny dla każdej próbki systemu bezpieczeństwa samochodu oraz modulacja impulsowo-fazowa promieni podczerwonych.

Wyłącznik SA1 znajduje się w trudno dostępnym miejscu i służy do awaryjnego wyłączenia immobilizera w przypadku jego awarii. Sam blok wraz z fotodetektorem i przekaźnikiem znajduje się za deską rozdzielczą. Fotodetektor mocuje się od wewnątrz do deski rozdzielczej w dowolny sposób, po uprzednim wywierceniu otworu o średnicy 1…3 mm w punkcie mocowania na przepuszczanie promieni IR. Chociaż możesz najpierw sprawdzić działanie immobilizera bez wiercenia dziury. Być może moc promieniowania breloka wystarczy, aby pokonać przeszkodę w postaci ściany deski rozdzielczej.

Zasilanie 12 V jest dostarczane do immobilizera z obwodu elektrycznego samochodu, na którym napięcie pojawia się po włączeniu zapłonu. Gdy zapłon jest wyłączony, immobiliser nie jest pod napięciem i nie pobiera prądu z akumulatora.

Algorytm immobilizera wygląda następująco:

  1. WYŁĄCZONE - zasilanie jednostki jest wyłączone, a system bezpieczeństwa w tym trybie nie wpływa na wyposażenie elektryczne samochodu.
    PRZYGOTOWANIE - podczas wstępnego zasilania immobilizera dioda VD1 świeci i świeci światłem ciągłym. Przekaźniki K1 i K2 są wyłączone. Immobilizer zapamiętuje aktualny stan systemu w swojej pamięci nieulotnej i powraca do tego stanu po kolejnym wyłączeniu i włączeniu zasilania. Immobilizer przechodzi również w ten sam stan po komendzie z pilota podczas rozbrajania.
  2. UZBROJENIE - przy włączonym zapłonie w stanie PRZYGOTOWANIE należy skierować pilota na fotodetektor i jednokrotnie nacisnąć przycisk pilota. System przechodzi następnie w tryb LOCK.
  3. BLOKOWANIE - w tym trybie dioda VD1 (rys. 2) miga z częstotliwością 2 Hz, przekaźniki K1 i K2 włączają się, a ich styki K1.1 i K2.1 przerywają wybrane obwody blokujące. Immobilizer zapamiętuje ten aktualny stan układu w swojej pamięci nieulotnej i po kolejnym wyłączeniu i włączeniu zapłonu powraca do tego stanu, blokując pracę silnika.
  4. ROZBRAJANIE - przy włączonym zapłonie w trybie LOCK skieruj brelok na fotodetektor i naciśnij jeden raz przycisk breloka. Immobilizer przejdzie wtedy w tryb PRZYGOTOWANIA.

Podczas pracy w trybie BLOCKED mikrokontroler stale monitoruje obecność sygnału z fotoczujnika. Jeśli sygnał z fotoczujnika zawiedzie, częstotliwość migania diody LED spada z 2 Hz do 0,5 Hz, ale blok silnika nie jest usuwany po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Aby odblokować silnik, konieczne jest usunięcie powstałej usterki lub wyłączenie zasilania immobilizera za pomocą przełącznika SA1 (rys. 2). Gdy pojawi się sygnał z fotoczujnika, częstotliwość migania diody LED powraca do pierwotnej częstotliwości.

Po włączeniu zasilania i włączeniu trybu PRZYGOTOWANIE, mikrokontroler monitoruje również obecność sygnału z fotoczujnika, a w przypadku jego braku dioda zaczyna migać jeszcze rzadziej z częstotliwością 0,2 Hz, co wskazuje na usterka, ale nie blokuje silnika. W takim przypadku konieczne jest szybkie wyeliminowanie powstałej awarii.

Fotodetektor DA1 typu ILMS5360 można zastąpić fotodetektorami SFH506-36, TFMS5360 itp. Przełącznik SA1 może być dowolnego typu, najlepiej mały.

Przekaźniki K1 i K2 - dowolne przekaźniki 12 V o dopuszczalnym prądzie przez styki 8 ... 15 A lub więcej, w zależności od przełączanego obciążenia.

Inne szczegóły techniczne działania pilota na wiązkach IR podano w artykule [2].

Aby uzyskać porady dotyczące działania opisanych schematów oraz z życzeniami i sugestiami, skontaktuj się z autorem artykułu.

Źródła informacji

  1. "Prosty system bezpieczeństwa samochodu na PIC12C508A" - krótkofalowiec, 2002, nr 2.
  2. "Prosty samochodowy system bezpieczeństwa oparty na PIC12F629 z pilotem na podczerwień", - Radioamator, 2003, nr 5.

Autor: N. Kupreev

Zobacz inne artykuły Sekcja Samochód. Urządzenia zabezpieczające i alarmy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Elektrycznie przewodzący biożel do drukarki atramentowej 16.07.2012

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda poinformowali w najnowszym wydaniu Proceedings of the National Academy of Sciences, że stworzyli żel przewodzący prąd elektryczny, który można nakładać na powierzchnie za pomocą drukarki atramentowej. Według naukowców jest to hydrożel, który wygląda i zachowuje się jak tkanka biologiczna, ale jest w stanie przewodzić elektryczność jak metal czy półprzewodnik.

Docent Zhe Nan Bao i Yi Kui, którzy kierowali rozwojem, stworzyli żel, łącząc długie łańcuchy polimerowe aniliny z kwasem fitynowym, który jest częścią tkanki roślinnej. Jego cząsteczki są w stanie wiązać się jednocześnie z sześcioma łańcuchami polimerowymi, tworząc z nich złożoną trójwymiarową sieć.

Dostępne na rynku polimery przewodzące to jednorodne filmy pozbawione jakiejkolwiek nanostruktury, natomiast materiał stworzony przez grupę Stanford jest jak gąbka wypełniona wieloma nanoporami. Ta nanostruktura, która znacznie zwiększa całkowitą powierzchnię żelu, zwiększa ilość ładunku elektrycznego, jaki może utrzymać, zwiększa jego zdolność do „wyczuwania” związków chemicznych i radykalnie przyspiesza jego odpowiedź elektryczną na pole zewnętrzne.

Prostota i niski koszt przygotowania, a także możliwość nakładania go na powierzchnie za pomocą drukarki atramentowej sprawiają, że żel ten jest już dostępny komercyjnie i bardzo atrakcyjny dla producentów, którzy chcą tworzyć elektrody o skomplikowanych konstrukcjach w niskiej cenie.

Większość hydrożeli nie przewodzi elektryczności, jednak kwas fitynowy nie tylko wiąże łańcuchy polimerowe, ale także nadaje im ładunek, nadając wysoką przewodność elektryczną, zdolność do utrzymywania bardzo wysokiego ładunku itp. Fakt, że ten materiał jest podobny do tkanki biologicznej może umożliwiać systemom biologicznym komunikowanie się za jego pośrednictwem z różnymi urządzeniami technologicznymi. Zdaniem naukowców zakres jego możliwych zastosowań jest niezwykle szeroki - od sond medycznych i bioczujników laboratoryjnych po biologiczne ogniwa paliwowe i superpotężne magazyny energii przyszłości.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Zdalne skanowanie linii papilarnych

▪ Rysik automatycznie wysuwa się z korpusu smartfona

▪ Niezwyciężone bakterie odkryte na Antarktydzie

▪ Robot Skorek

▪ Tranzystor, który można rozpuścić dźwiękiem i wodą

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego. Wybór artykułów

▪ artykuł Jean-Francois Lyotarda. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Dlaczego prezydent USA nie pogratulował czterokrotnej mistrzyni olimpijskiej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Sarepta musztardowa. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Ściemniacz lampy stołowej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Odbiornik przywoławczy na pasmo 148...174 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:

Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024