Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Generator dwufazowy z regulowaną przerwą

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Węzły amatorskiego sprzętu radiowego. Generatory, heterodyny

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Sygnały wyjściowe proponowanego generatora (rys. 1) mają postać impulsów prostokątnych o stałym przesunięciu fazowym 180°. Czas trwania jednego z półcykli każdej fazy można zmienić (skrócić). W tym przypadku między „skróconymi” impulsami fazy pojawia się przerwa (pauza) tn, w którym faza sygnałów obu wyjść jest taka sama (rys. 2). Takie sygnały są wykorzystywane np. w generatorach nadrzędnych zasilaczy impulsowych, silnikach krokowych itp.

Generator dwufazowy z regulowaną przerwą. Schemat ideowy generatora
Rys.1. Schemat ideowy generatora

Generator składa się z generatora zegara na DD1.1, DD1.2, wzmacniacza DD2.1, kształtownika impulsów antyfazowych DD2.2 oraz elementów koincydencji DD1.3, DD1.4.

Generator dwufazowy z regulowaną przerwą. Schematy napięć wyjściowych generatora
Rys.2. Schematy napięć wyjściowych generatora

Minimalna rezystancja rezystora ograniczającego R2 jest wybierana, aby wykluczyć samowzbudzenie w skrajnych położeniach silnika z rezystorem zmiennym R1. Rezystor zmienny R1 wraz z diodami VD1 i VD2 tworzą obwód do ładowania i rozładowywania kondensatora C1 zadawania częstotliwości [1]. Gdy suwak rezystora zostanie przesunięty do skrajnych zacisków, zmienia się albo czas ładowania, albo czas rozładowania kondensatora, co prowadzi do zmiany czasu trwania półcykli generowanych impulsów. W takim przypadku częstotliwość impulsów zmienia się w niewielkich granicach. Zależy to od napięcia przełączającego DD1.1, całkowitej rezystancji obwodu ładowania i rozładowania kondensatora C1, jego pojemności i pojemności montażowej. Zmieniając dowolny parametr, można ustawić żądaną częstotliwość na wyjściu generatora. Ponieważ generator zegara jest montowany na elementach dwuwejściowych, drugie wejście, na przykład pierwszy element DD1.1, jest wygodny w użyciu do blokowania działania generatora. Aby to zrobić, dolne wejście DD1.1 zgodnie ze schematem jest podłączone do wspólnego przewodu przez rezystor. Aby zablokować działanie generatora, należy do niego zastosować wysoki poziom logiczny. W takim przypadku na wyjściu DD1.2 pojawi się logiczna „1”.

Do wyjścia generatora zegarowego, wykonanego na wyzwalaczu D DD2.1, dołączony jest repeater, który poprawia kształt dochodzących do niego impulsów, co jest szczególnie ważne dla dokładnego działania wyzwalacza zliczającego DD2.2. Na wyjściach wyzwalacza DD2.2 powstają impulsy antyfazowe typu meander (o współczynniku wypełnienia 2). Do wyjść bezpośrednich i odwrotnych DD2.2 podłączonych do wejść elementów dopasowujących DD1.3 i DD1.4. Pozostałe wejścia tych elementów odbierają sygnał z wyjścia generatora zegarowego.

Dla elementów NOR poziom aktywny jest wysoki, dlatego podczas logicznej „1” na wyjściach wyzwalających, wyjścia A i B generatora biphase są ustawione w stan niski. Nie zależy to od stanu drugich wejść elementów dopasowania.

Przy niskim poziomie na jednym z wyjść wyzwalacza DD2.2, czas trwania półcyklu impulsu generatora zegara o wysokim poziomie określa przerwę na wyjściu A lub B, której czas trwania można zmienić za pomocą zmiana cyklu pracy generatora zegara. W tym przypadku częstotliwość sygnałów wyjściowych jest 2 razy mniejsza niż częstotliwość generatora zegara.

W urządzeniach, które wymagają do sterowania impulsów o niskim poziomie z regulowaną przerwą, elementy OR-NOT są zastępowane elementami AND-NOT (K561LA7). W takim przypadku, aby zablokować działanie generatora zegara i ustalić wysoki poziom na wyjściach A i B, konieczne jest podanie napięcia logicznego „1.1” na dolne wejście DD0 zgodnie z układem.

Rysunek 3 przedstawia schemat maszyny do inkubatora. W tym obwodzie sygnały wyjściowe generatora dwufazowego A1 sterują pracą silnika kolektora poprzez układ serwowzmacniacza DA1. Ten chip - sterownik do napełniania kasety magnetowidu - jest dołączony zgodnie ze standardowym schematem. Działanie maszyny jest proste – wysoki poziom na wyjściu A powoduje obrót wału silnika w jednym kierunku, a „1” na wyjściu B – w kierunku przeciwnym (rys. 2, schemat 3). Podczas pauzy (tn) silnik jest zatrzymany. Tymczasowe wyłączenie maszyny odbywa się za pomocą przełącznika SA1 „Blokuj”. Jednocześnie oba wyjścia generatora biphase mają niski poziom logiczny.

Generator dwufazowy z regulowaną przerwą. Schemat maszyny do inkubatora
Rys.3. Schemat maszyny do inkubatora

Jeśli na powyższym schemacie maszyny zwiększa się częstotliwość generatora zegara (do kilkudziesięciu lub setek herców), a zamiast silnika elektrycznego włącza się uzwojenie transformatora, otrzymujemy obwód prostego DC- konwerter na prąd przemienny. Kształt napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora pokazano na ryc. 2, schemat 4 (z minimalną przerwą). Zmieniając czas trwania pauzy, możesz dostosować moc wyjściową konwertera. Dla zastosowanego mikroukładu maksymalny prąd nie powinien przekraczać 1,6 A, a maksymalne napięcie nie powinno przekraczać 18 V [2].

W generatorze obowiązują następujące szczegóły: R1 - dowolna zmienna (tuner) grupy A; R2 - typ MLT-0,125; C1 - K73P-3 (najlepszy wynik pod względem stabilności częstotliwości i czasu trwania impulsu) lub inne z serii K73, PM, FT. C2 - blokowanie w obwodzie mocy, dowolna ceramika, pojemność nie jest krytyczna. Diody VD1 i VD2 - dowolny silikon, o małych rozmiarach (KD522, KD503, KD102 itp.). Mikroukłady zastępowane są analogami z serii K176, 564, K1561, K1554 o odpowiednim napięciu zasilania.

literatura

  1. V. Ageev. Generator z regulowanym cyklem pracy. - Radio, 1989, N3, s.32.
  2. Instrukcja obsługi. Układy scalone zagranicznego domowego sprzętu wideo. - Petersburg: VICTORIA LAN, 1996, s.149.

Autor: A.Romanchuk, p.Novikovo; Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Węzły amatorskiego sprzętu radiowego. Generatory, heterodyny.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Wzmacniacz klasy D o mocy wyjściowej 240 W i zniekształceniach 0,1% 14.03.2006

Texas Instruments i Technical University of Denmark opracowały wzmacniacz klasy D (Class-D) o mocy wyjściowej 240 W i mniejszych zniekształceniach we/wy.

Rzecznik TI powiedział, że „jest to najbardziej znany produkt tego rodzaju, a poziom mocy wyjściowej jest bezprecedensowy dla monolitycznych stopni wyjściowych”. Aby osiągnąć niskie THD, zastosowano sprzężenie zwrotne w pętli otwartej, które jest lepsze niż w pętli zamkniętej, której nie można łatwo dodać do całkowicie cyfrowej ścieżki sygnału.

Wzmacniacz zbudowany jest na n-kanałowych poziomych (bocznych) tranzystorach DMOS, które są wykorzystywane zarówno w stopniach wyjściowych, jak i w stopniach przedwzmacniacza. Zniekształcenia początkowo wpływają na taktowanie i charakterystykę elektryczną etapów wstępnych. Zmniejszone zniekształcenia uzyskuje się poprzez optymalizację wielkości tranzystorów stopnia wstępnego i wyjściowego.

Wzmacniacz jest produkowany w wysokonapięciowym procesie BiCMOS 0,4 µm/1,8 µm z dwiema warstwami aluminiowymi i jedną warstwą miedzi.

Każdy półmostek wykorzystuje trzy piny do uziemienia i wyjścia VDD, z których każdy jest połączony z kryształem za pomocą skręconego przewodu. Na chipie umieszczone są dwa pół-mostki, z których każdy zapewnia prąd wyjściowy do +18 A i moc do 244 W przy obciążeniu 4 omów w trybie mostkowym.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ LPS33HW - wodoodporny czujnik ciśnienia

▪ Inteligentny głośnik Huawei Sound SE

▪ Odkryto piąty typ rozpadu bozonu Higgsa na inne cząstki elementarne

▪ Kot i pies: sekrety harmonii

▪ Mysz do gier Logitech G604 Lightspeed

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część serwisu Elektryk w domu. Wybór artykułów

▪ artykuł Rewolucja ma początek - rewolucja nie ma końca. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czy Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Wyznaczanie boków horyzontu przez budynki. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Prosty termostabilizator do sklepu warzywnego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Prosta regulowana przetwornica na elementach dyskretnych, 12-36 woltów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:

Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024